خودکفایی یک الزام است، نه انتخاب

خبرگزاری شانا- گروه گاز:

مدیرعامل شرکت انتقال گاز ایران با توجه به ابلاغ سیاستهای اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری در گفتگو با خبرنگار شانا گفت: اعتقاد ما

این است که شبکه انتقال گاز به عنوان زیر مجموعه اساسی کشور به شمار می رود و وابستگی در این حوزه به خارج از کشور در شرایطی که تحریم

وجود نداشته باشد نیز باید کاهش یابد.

 

رضا الماسی افزود: در سالهای گذشته باوجود تحریمها، مشکلی برای انتقال گاز به وجود نیامد و کاهش وابستگی در این حوزه یکی از الزامات اساسی کشور است.

وی با بیان این که خودکفایی یکی از سیاستهای راهبردی و اصولی این شرکت است، تصریح کرد: شرکت انتقال گاز ایران بخشهای زیای از این مسیر را با توانمندسازی بخش داخل در امور خدماتی پیموده است.

وی اظهار داشت: چند سالی است که در این بخشها فعالیت داریم و باوجود تاسیسات غربی، وابستگی شرکت انتقال گاز به غرب باید به کمتر از ١٠درصد برسد.

مدیرعامل شرکت انتقال گاز ایران خاطرنشان کرد: خودکفایی یک الزام است نه انتخاب و کالای مورد نیاز ما باید توسط بخش ایرانی ساخته و به کار گرفته شود و تنها در این حالت خودکفایی محقق می شود.

وی ادامه داد: نقطه شروع فعالیتهای خودکفایی پژوهش است و در راستای خودکفایی قرار دارد و پس از ساخت، چرخه پژوهش و خودکفایی تکمیل می شود.

مدیرعامل شرکت انتقال گاز ایران با بیان این که تعمیرات اساسی سال ٩٣ از دیماه  امسال آغاز شده است گفت: به دلیل حجم بسیار بالای تعمیرات در سال ٩٣ ، پیش از رسیدن به زمان اوج مصرف گاز در تابستان، تعمیرات اساسی مناطق دهگانه این شرکت زودتر از سالهای گذشته آغاز شده است.

وی افزود: آمادگی برای انتقال تولیدات جدید پارس جنوبی و اورهال بیش از ٨٠ توربو کمپرسور نیز در دستور کار قرار گرفته است.

الماسی در پایان با اشاره به این که شرکت انتقال گاز به عنوان حلقه واسط میان تولید و مصرف است گفت: احداث و تکمیل خط ششم و دهم سراسری، ساخت ٤واحد تاسیسات تقویت فشار گاز خط ششم سراسری و تکمیل تاسیسات خط چهارم و دهم سراسری از جمله پروژه های مورد نیاز شرکت انتقال گاز در سال ٩٣ به شمار می رود.

   2014/3/11 10:14

Home Print Send to a Friend HTML Small text Enlarge the text Download خروجی پی دی اف خروجی میکروسافت ورد
1/10 (Voters 1 Person )